104- اخلاق در مدیریت پروژه

 

انجمن مدیریت پروژه آمریکا به عنوان بزرگترین مرجع مدیریت پروژه در دنیا، یک استاندارد اخلاقی برای مدیران پروژه توسعه داده است که شما برای عضویت در این انجمن بایستی پایبندی خود به این استانداردها را تایید نمایید. اعضای انجمن مدیریت پروژه PMI متعهد می‌شوند که از اصول زیر پیروی کرده و به آن پایبند باشند:

  • من استانداردهای برتر امانت و رفتار حرفه‌ای را رعایت خواهم کرد
  • من مسئولیت اقدامات خود را بر عهده می‌گیرم
  • من با صداقت و عدالت رفتار خواهم کرد
  • من دیگران را تشویق خواهم کرد که بصورت حرفه‌ای و اخلاقی عمل نمایند

کدهای اخلاقی توسعه داده شده توسط PMI بر پایه چهار اصل ارزشی مسئولیت، احترام، صداقت و عدالت بنا نهاده شده است.

 

انجمن بین‌المللی مدیریت پروژه (IPMA) نیز در استاندارد خود (ICB) به این حوزه بصورت خاص پرداخته و اخلاقیات یکی از 42 عنصر شایستگی مدیریت پروژه در بخش رفتارهای مدیریت پروژه را تشکیل می‌دهد.

استانداردهای اخلاقی مدیریت پروژه (کدهای اخلاقی) در واقع مجموعه‌ای از بایدها و نبایدهایی را ارائه می‌دهند که بصورت عام و در اغلب فرهنگ‌های جهانی مورد پذیرش قرار گرفته اند.

در برخی از کشورها برخی از این استانداردها و کدهای اخلاقی به صورت قانون درآمده و افراد ملزم به رعایت آن هستند (همانند قوانین مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد افراد). اما بی شک همه این کدهای اخلاقی قابل اعمال از تغییر قانون نبوده و بایستی از روش‌های دیگری نظیر آموزش، عمل به آنها را در پروژه تضمین نمود.

از سوی دیگر، فرهنگ‌های مختلف در گوشه و کنار دنیا، بر ارزش‌ها و در نتیجه کدهای اخلاقی مختلفی تاکید دارند. کدهای استانداردی که توسط انجمن هایی نظیر PMI توسعه داده شده است، دستورالعمل‌هایی هستند که بصورت جهانی توسعه داده‌ شده‌اند و لازم است که این کدهای استاندارد به منظور اثربخشی بیشتر، با توجه به هر فرهنگ و ویژگی‌های خاص آن مورد جرح و تعدیل قرار گیرند. این گفته به معنای نسبی بودن اخلاق در جوامع و فرهنگ‌های مختلف نمی‌باشد. بلکه بدین معناست که ممکن است رعایت برخی از این کدهای اخلاقی در برخی جوامع بیشتر مورد بی‌مهری قرار گرفته باشد و در چنین جوامعی لازم است که توجه بیشتری به این کدهای اخلاقی گردد. از سوی دیگر در پروژه‌های بین‌المللی و چند ملیتی، لازم است که مدیران پروژه با مطالعه و آموزش، اطلاعات کافی در خصوص این کدهای اخلاقی در ارتباط با افراد مختلف از فرهنگ‌‌های مختلف را فرا گرفته و دانش لازم در این خصوص را کسب نمایند.

به نظر می‌رسد در صورتیکه این کدهای اخلاقی به صورت یک اصل از اصول مدیریت پروژه در بین طرفین مختلف در اجرای یک پروژه مورد توجه قرار گیرد، جلوی بسیاری از مشکلات و مسائل موجود در پروژه گرفته شده و ذینفعان مختلف در محیطی اخلاقی و با رعایت اصل برد-برد به اجرا و تکمیل پروژه بپردازند.

از اینرو پیشنهاد می‌شود که به منظور توسعه و بسط این استانداردها و کدهای اخلاقی در جامعه مدیریت پروژه کشور، سازمان‌ها و جوامع متولی امر در کشور نسبت به اجرای موارد زیر در جامعه مدیریت پروژه کشور اقدام نمایند:

1- توسعه کدهای اخلاقی بومی متناسب با فرهنگ و ارزش‌های ایرانی و اسلامی و با توجه به کدهای اخلاقی بین‌المللی

2- آشناسازی مدیران پروژه و مدیران ارشد سازمان‌ها با این کدهای اخلاقی

3- اندیشیدن تدابیری به منظور تضمین عمل به این کدهای اخلاقی در پروژه‌ها

امید است با توسعه اخلاق در حرفه مدیریت پروژه، گامی دیگر به سوی توسعه قابلیت‌های مدیریت پروژه ایرانی در سطح جهانی برداریم.

 

/ 0 نظر / 121 بازدید