ماهنامه مدیریت پروژه دروس آموخته- شماره 4

شماره چهار ماهنامه مدیریت پروژه دروس آموخته (مهر ماه 1387) منتشر شد. در این شماره می خوانید:

 • سخن سردبیر
 • هفت اصل بیل گیتس
 • نمودار SIPOC
 • زنان در نقش رهبری سازمان
 • فرآیندهای مدیریت پروژه PMBOK: تهیه بیانیه محدوده پروژه
 • عناصر فاکتورهای انسانی
 • آموزه های بزرگان
 • نکته های مدیریتی
 • لغت نامه
 • عناصر شایستگی مدیریت پروژه ICB: اهداف و نیازمندی های پروژه
 • تفاوت های عجیب شرکت های عالی و خوب
 • جدول کلمات متقاطع مدیریت پروژه
 • خلاصه مقاله
 • معرفی سایت
 • معرفی کتاب
 • داستان
 • کاریکاتور
 • اخبار مدیریت پروژه

 

مجله مدیریت پروژه دروس آموخته- شماره 4

شماره 4 از مجله مدیریت پروژه دروس آموخته را می توانید از اینجا دانلود کنید.

 

 

/ 1 نظر / 61 بازدید