۱۸- آشنایی با شش سیگما (۲)

شناسایی Define

 

اولین مرحله در پیاده سازی شش سیگما ‌، شناسایی است. در این مرحله هدف عبارتست از تعیین اهداف و محدوده  پروژه و جمع آوری اطلاعات اولیه در مورد مشتری و فرآیند.

 در این مرحله اهداف پروژه و مرزهای آن بر اساس شناخت شما در مورد اهداف استراتژیک تجاری  سازمان، نیازهای مشتری و فرآیندهایی که لازم است برای رسیدن به سطح سیگمای بالاتر بهبود یابد تعیین می شود.

 

 

ابزار متداول مورد استفاده:

 

 • منشور پروژه

   

 • آنالیز ذینفعان

   

 • SIPOC

   

 • بازده غلتان : احتمال عبور یک محصول از خط بدون اصلاح و دوباره کاری

   

 • نمودار نزدیکی

   

 • مدل کانو

   

 • درخت موارد بحرانی کیفیت

   

 

نتایج :

 

 • بیانیه روشنی از بهبودهای نامزد و چگونگی اندازه گیری آنها

   

 • نقشه سطح بالای فرآیند SIPOC

   

 • لیستی از موارد مهم برای مشتری

   

 

 

 

اندازه گیری  Measure

 

 

هم اکنون شما برای پروژه بهبود خود، یک منشور، یک دید کلی از فرآیندی که باید بهبود یابد و اطلاعاتی در مورد آیتمهای بحرانی برای کیفیت و مشتری در اختیار دارید. مرحله دوم اندازه گیری است.

 

 

هدف عبارتست از تمرکز بر روی بهبود با استفاده از جمع آوری اطلاعات در مورد شرایط فعلی.  این به شما کمک می کند محدوده دلایل بالقوه  برای بررسی در مرحله تجزیه و تحلیل را تنگتر کنید.  مهمترین بخش مرحله اندازه گیری، ایجاد یک برنامه مبنای برای سطح  قابلیت است.

 

 

 

ابزار متداول مورد استفاده:

 

 • برنامه جمع آوری داده

   

 • فرم های جمع آوری داده

   

 • نمودارهای کنترل

   

 • نمودارهای فراوانی

   

 • تکرارپذیری و تکثیر پذیری ابزار اندازه گیری

   

 • نمودارهای پارتو

   

 • ماتریس اولویت ها

   

 • FMEA

   

 • قابلیت فرآیند

   

 • سیگمای فرآیند

   

 • نمونه برداری

   

 • لایه بندی (Stratification)

   

 • نمودار سری های زمانی (Run Chart)

   

 

 

نتایج :

 

 • داده های مبنا بر اساس عملکرد فرآیند جاری

   

 • داده هایی که موقعیت ایراد یا وقوع خطا را نشان می دهد

   

 • بیان دقیق تر مشکل

   

 

 

 

 

 

 تجزیه و تحلیل  Analyze

 

 

مرحله اندازه گیری به شما یک مبنا برای قابلیت فرآیند ارائه می دهد.  به محض اینکه شما داده های خود را در قالب مبنای عملکرد لایه بندی کنید،  می توانید مشخص کنید که مشکل از کجا است؟

 

این به شما کمک می کند که بر روی مشکل تمرکز کنید.

 

در مرحله تجزیه و تحلیل شما علل ریشه ای مشکل را پیدا کرده و با  استفاده از داده ها آن را تایید می کنید.

 

 

ابزار متداول مورد استفاده:

 

 • نمودار های نزدیکی

   

 • طوفان مغزی

   

 • نمودار علت و معلول

   

 • نمودارهای کنترل

   

 • فرم های جمع آوری داده

   

 • برنامه های جمع آوری داده

   

 • طراحی آزمایشها

   

 • نمودارهای جریان

   

 • نمودارهای فراوانی

   

 • آزمون فرض

   

 • نمودار پارتو

   

 • آنالیز رگرسیون

   

 • Response Surface Methodology

   

 • نمونه برداری

   

 • نمودار پراکندگی

   

 • نمودار فراوانی طبقه ای

   

 

 

نتایج :

 

 • نظریه ای که آزمایش و تایید شده است

 

بهبود  Improve

 در مرحله بهبود،‌ شما قادر خواهید بود تا راه حلهای کاهش ایرادات اساسی را تهیه، تست و بکار بگیرید.  هدف آن است که با استفاده از داده ها نشان دهید که راه حل های شما مشکل را حل کرده و منجر به بهبود شده است.

ابزار متداول مورد استفاده:

 

 • طوفان مغزی

   

 • توافق

   

 • تکنیک های خلاقیت

   

 • جمع آوری داده

   

 • طراحی آزمایشها

   

 • نمودارهای جریان

   

 • FMEA

   

 • آزمون فرض

   

 • ابزارهای برنامه ریزی

   

 • آنالیز ذینفعان

   

نتایج :

 

 

 • اقدامات برنامه ریزی شده و تست شده که منجر به کاهش یا حذف اثر مشکلات می شود.

   

 • تهیه برنامه ای برای چگونگی ارزیابی نتایج در مرحله بعد

   

 

 کنترل  Control

 

در مرحله بهبود، راه حلها اجرا شده و برنامه ها برای اجرا در مقیاس نهایی آماده شده اند. اجرای یک راه حل، ‌بطور موقت مشکل را حل می کند، ولی مرحله کنترل این اطمینان را به شما می دهد که مشکل حل شده باقی بماند و روش جدید در طول زمان بهبود میابد. هدف این مرحله ارزیابی راه حل ها و برنامه ها، حفظ یافته ها با استاندارد سازی فرآیندها و شرکت در مرحله بعد است.

  ابزار متداول مورد استفاده:

 •  نمودارهای کنترل

   

 • جمع آوری داده

   

 • نمودار جریان

   

 • نمودارهایی برای مقایسه قبل و بعد از بهبود نظیر نمودارهای پارتو و فراوانی

   

 • نمودار کنترل کیفیت فرآیند

   

 • استاندارد سازی

نتایج :

 

 

 • آنالیز قبل و پس از بهبود

   

 • یک سیستم پایش

   

 • مستند سازی کامل نتایج، آموخته ها و پیشنهادات 
/ 3 نظر / 85 بازدید
مصطفی ملايی

با سلا م لطفا حكايتهاي مديريتي براي بنده حقير ارسال فرماييد با تشكر

مینا کارگزاری

سلامُ لطفا راجع به متد سطح پاسخ اطلاعات بدهید. ممنون