108- برنامه مدیریت ریسک پروژه

 

متدولوی: این بخش تعیین می کند که شما چگونه مدیریت ریسک را برای یک پروژه خاص انجام می دهید. به یاد داشته باشید که این برنامه باید با نیازهای پروژه منطبق باشد. پروژه های با اولویت کم نیازمند فعالیت های کمتری برای مدیریت ریسک هستند تا پروژه‌های با اولویت بیشتر.

 

نقش‌ها و مسئولیت ها: چه کسی چه کاری را انجام خواهد داد؟ آیا تا به حال به این فکر کرده اید که افرادی که عضو تیم پروژه نیستند هم ممکن است نقش ها و مسئولیت هایی در قبال مدیریت ریسک داشته باشند.

 

بودجه: این بخش عبارتست از هزینه فرآیندهای مدیریت ریسک. بله، شما باید هزینه انجام مدیریت ریسک را در نظر داشته باشید، ولی به خاطر داشته باشید که مدیریت ریسک با جلوگیری یا کاهش تهدیدات و یا افزایش فرصت‌ها باعث صرفه جویی در زمان و هزینه می‌شود.

 

زمانبندی: این بخش مشخص می کند که چه زمانی باید مدیریت ریسک در پروژه انجام شود. مدیریت ریسک باید در زودترین زمانی که بتوانید ورودی‌هایی را به آن بدهید آغاز شود و باید در طول عمر پروژه تکرار شود، زیرا با پیشرفت پروژه ممکن است ریسک‌های جدیدی شناسایی شوند و یا درجه اهمیت ریسک ها تغییر کند.

 

دسته‌بندی ریسک ها: به مدارک قبلی و یا سایر منابع نگاهی بیاندازید تا بتوانید لیستی از منابع ایجاد ریسک و یا حوزه های بروز ریسک را که افراد مختلف در پروژه های قبلی با آن مواجه شده اند را پیدا کنید.

 

تعاریف مربوط به احتمال و شدت اثر: آیا منظور همه از عدد 7 در تعیین احتمال ریسک در فرآیند تجزیه و تحلیل کیفی ریسک یکی است؟ از نظر افراد ریسک گریز، عدد 7 بسیار زیاد است در حالیکه از نظر افراد ریسک پذیر این عدد خیلی زیاد نباشد. تعاریف و همچنین ماتریس احمال- اثر، این تفاسیر را استاندارد کرده و همچنین کمک می کند که بتوانید ریسک ها بین پروژه ها مقایسه کنید.

 

حدود تحمل ذینفعان: اگر ذینفعان تحمل کمی نسبت به ریسک افزایش هزینه داشته باشند، چه اتفاقی می افتد؟ این اطلاعات باعث می شود که اثرات هزینه ای ریسک ها بیشتر مد نظر قرار گیرد. حدود تحمل باید در طول فرآیند آغازین پروژه و مراحل بعدی شفاف شود.

 

فرمت‌های گزارش دهی: عبارتست از هرگونه گزارشات مربوط به مدیریت ریسک که باید استفاده شود و اینکه چه چیزهایی را باید در بر داشته باشند.

 

پیگیری: بدین معناست که چگونه فرآیند مدیریت ریسک پایش شده و اتفاقاتی که می افتد چگونه مستند سازی خواهد شد.

 

برگرفته از کتاب: Rita Risk Management ....

منابع بیشتر:‌

کتاب مدیریت ریسک پروژه با استفاده از PertMaster

کتاب استاندارد عملی مدیریت ریسک پروژه

/ 0 نظر / 664 بازدید