56- تفاوت های عجیب شرکت عالی و خوب

 good to great

 1- مدیران نامداری که از بیرون سازمان آمده و به اداره امور می پردازند، نقشی در رساندن یک شرکت از مرحله خوب به عالی ندارند.  در میان مدیران شرکت های رهسپار تعالی از هر 11 نفر 10 نفر از درون خود سازمان به منصب مدیریت رسیده اند. درحالیکه شرکت های هم تراز آنها 6 برابر بیشتر سعی دارند مدیران خود را از بیرون سازمان انتخاب کنند. 

 2- هیچ روش سازمان یافته ای پیدا نشد که نشان دهد بین پاداش های دریافتی مدیران و عملکرد آنها برای رساندن شرکت به مرحله عالی، ارتباطی وجود داشته باشد. 

 3- خط مشی به خودی خود شرکت های رهسپار تعالی را از شرکت های هم رده متمایز نمی کند. هر دوی این شرکت ها استراتژی خوبی داشته اند.

  4- شرکت های رهسپار تعالی تنها به این فکر نمی کردند که چه کاری باید انجام دهند بلکه به این موضوع نیز توجه داشتند که چه کاری نباید انجام دهند

 5- تکنولوژی نقشی در ایجاد تحول برای رسیدن به مرحله عالی ندارد بلکه تنها می تواند تحول را تسریع کند. 

 6- ادغام شدن شرکت ها یا خرید آنها تاثیری در ایجاد تحول برای عالی شدن ندارد. در واقع ادغام دو شرکت متوسط هرگز یک شرکت عالی ایجاد نمی کند

 7- شرکت های رهسپار تعالی توجه چندانی به تغییر مدیریت، ایجاد انگیزه در افراد یا ترغیب آنها برای مشارکت نشان نمی دادند. در شرایط خوب، مشکلات مربوط به این موارد در سطح وسیعی از بین می روند. 

 8- شرکت های رهسپار تعالی هیچگاه برای نشان دادن تحولات خود تبلیغات، ضیافت نهار یا برنامه ای را نداشته اند. در واقع این شرکت ها تا مدتها از ایجاد تحول در سازمان خود بی اطلاع بوده اند. 

 9- بسیاری از شرکت های رهسپار تعالی در صنایع موفق رشد نکرده اند. عالی بودن محصول شرایط و موقعیت نیست.  

منبع: کتاب " از خوب به عالی"  نویسنده: "جیم کالینز"    مترجم: "ناهید سپهر پور"‌

/ 0 نظر / 79 بازدید