54- عوامل عمده شکست در پروژه ها

- بالا رفتن هزینه ها: افزایش بیش از حد هزینه ها نسبت به بودجه تعیین شده می تواند مدیران را بر آن دارد تا پروژه را متوقف نمایند.

 عوامل شکست پروژه ها

- ضعف تخمین ها و برنامه ریزی

- تغییرات زیاد در محدوده پروژه

- ضعیف و ناکافی بودن مستندات

- ضعف ارتباطات: عدم وجود ارتباطات و مفاهمه صحیح، باعث می گردد که افراد درک درستی از آنچه باید انجام دهند، نداشته باشند و موفقیت پروژه به خطر بیفتد.

- ضعف تصمیم گیری: تصمیماتی که هرگز اتخاد نمی شوند و تصمیمات همراه با تأخیر، هر دو به پروژه صدمه وارد می آورند. 

- ضعف تست: انجام تست های قوی و تضمین کیفیت، لازمه موفقیت پروژه است.

منبع: خبرنامه مدیریت پروژه

/ 1 نظر / 64 بازدید
احمد قابل

اکثر موارد رو با تمام وجودم احساس کردم . گاهی اوقات دیوونه کننده میشه !!! http://ahmadghabel.wordpress.com/