دانلود استانداردهای مدیریت پروژه

 

دانلود استانداردهاي مديريت پروژه

Download Page for Project Management Standards

 

از اين پس سعي خواهم کرد در اين صفحه لينک دانلود استانداردهاي مورد استفاده در زمينه مديريت پروژه را قرار دهم. از کليه دوستاني که بتوانند در پربارتر شدن اين بخش به بنده کمک کنند بسيار سپاسگذار خواهم بود.

 

استانداردهاي انجمن مديريت پروژه آمريكا PMI

 

استاندارد PMBOK Project Management Body of Knowledge (PMBOK)-2000 2000

نسخه نهايي

لينك دانلود (انگليسي)

لينك دانلود (فارسي)

استاندارد PMBOK Project Management Body of Knowledge (PMBOK)- 3rd Edition

2004

نسخه نهايي

لينك دانلود

استاندارد PMBOK

Project Management Body of Knowledge (PMBOK)- 4th Edition 2008

پيش نويس

لينك دانلود

استاندارد مديريت برنامه

The Standard for Program Management 2006

نسخه نهايي

لينك دانلود

استاندارد مديريت سبد پروژه ها

The Standard for Portfolio Management

2008

پيش نويس

لينك دانلود

استاندارد عملي زمانبندي

Practical Standard for Scheduling

 

نسخه نهايي

لينك دانلود

استاندارد عملي مديريت ريسك

Practical Standard for Risk Management

2008

پيش نويس

لينك دانلود

استاندارد عملي مديريت ارزش كسب شده

Practical Standard for Earned Value Management Standard

2005

نسخه نهايي

لينك دانلود

استاندارد عملي ساختار شكست كار

Practical Standard for Work Breakdown Structures (WBS)

2008

نسخه نهايي

لينك دانلود

چهارچوب توسعه شايستگي هاي مدير پروژه Project Manager Competency Development (PMCD) Framework 2002

نسخه نهايي

لينك دانلود

الحاقيه ساختماني به استاندارد PMBOK

Construction extension to PMBOK

2003

نسخه نهايي

لينك دانلود

الحاقيه دولتي به استاندارد PMBOK Government extension to PMBOK 2002

نسخه نهايي

لينك دانلود

مدل بلوغ مديريت پروژه سازماني

Organizational Project Management Maturity Model (OPM3)

2003

نسخه نهايي

لينك دانلود

                           
/ 0 نظر / 55 بازدید