۲۶- مسابقه قایقرانی

 

یک تیم آمریکایی با یک تیم ژاپنی تصمیم گرفتند که مسابقه قایقرانی برگزار کنند. هر دو تیم به سختی تمرین کردند تا در روز مسابقه به بهترین عملکرد خود دست پیدا کنند.  روز مسابقه هر دو تیم آماده شدند.

مسابقه قایقرانی

در همان یک مایل اول، ژاپنی ها مسابقه  از آمریکایی ها بردند. تیم آمریکایی از باخت خود بسیار نا امید شدند. مدیر تیم دستور داد تا بررسی های لازم برای تعیین دلایل باخت مشخص شود. برای این کار یک تیم مشاور انتخاب و بررسی ها شروع شد و اقدام اصلاحی را پیشنهاد دادند.

یافته های تیم مشاوره حاکی از این بود که:

 در تیم ژاپن هشت نفر پارو می زنند و یک نفر هدایت می کند. 

در تیم  آمریکا هشت نفر هدایت می کنند و یک نفر پارو می زند.

نتیجه این بود که تعداد زیادی در تیم آمریکا هدایت می کنند و تعداد کمی پارو می زنند.

روز مسابقه در سال بعد مجددا فرا رسید. ساختار مدیریت تیم آمریکایی به کلی متحول شد. ساختار جدید بدین صورت بود: چهار مدیر راهنمایی و هدایت. سه مدیر راهنمایی منطقه ای. یک سیستم ارزیابی عملکرد جدید برای ارزیابی و تشویق فردی که وظیفه پارو زدن را بر عهده دارد.

تیم آمریکایی این بار نتیجه را در کیلومتر دوم واگذار کرد.

مدیر تیم در نهایت شخصی که پارو میزد را به دلیل عملکرد ضعیف برکنار کرد و به مدیران به خاطر شناسایی مشکلات پاداش داد.

 

/ 0 نظر / 27 بازدید