66- ICB‏ چیست‏؟

 در این استاندارد تعداد 46 عنصر برای مدیران شایسته پروژه معرفی شده است. این عناصر در سه دسته تقسیم شده اند. این دسته بندی ها در قالب نگرش شایستگی قابل نمایش و پایش هستند. این دسته بندی برای عناصر شایستگی عبارتند از:

  • تعداد 20 عنصر شایستگی تکنیکی که مربوط به مباحث مدیریت پروژه که افراد حرفه ای بر اساس آن کار می کنند می باشد.
  • تعداد 15 عنصر شایستگی رفتاری که مربوط به ارتباطات فردی بین افراد و گروه هایی می باشد که در پروژه، طرح یا پورتفولیو می باشند.
  • تعداد 11 عنصر شایستگی محیطی که به به تعامل تیم پروژه با محیط پروژه و سازمانی که پروژه در آن اجرا می شود، می پردازد.

در آزمونی که برای تعیین شایستگی  مدیران پروژه توسط IPMA برگزار می شود، برای هر فرد هر یک از این موارد امتیازی بین صفر تا 10 می گیرند. شرایط آزمون برای سطوح مختلف متفاوت می باشد که در جای خود به بحث در مورد آن می پردازیم.

 

در ادامه اگر خدا بخواهد برخی از این شایستگی ها را تشریح می کنیم.

فایل PDF  استاندارد PCB را می توانید از اینجا دانلود کنید.

/ 0 نظر / 146 بازدید