ماهنامه مدیریت پروژه دروس آموخته- شماره 5

شماره پنج ماهنامه مدیریت پروژه دروس آموخته (آبان ماه 1387) منتشر شد. در این شماره می خوانید:

 • سخن سردبیر
 • ده روش غلط مدیریت 
 • چالش های مدیریت منابع انسانی
 • فرآیندهای مدیریت پروژه PMBOK: تهیه بیانیه محدوده پروژه
 • هفت بیماری مهلک
 • آموزه های بزرگان
 • نکته های مدیریتی
 • لغت نامه
 • عناصر شایستگی مدیریت پروژه ICB: ریسک و فرصت 
 • چگونه برای دستیابی به کیفیت مدیریت کنیم: اصول سه گانه جوران
 • جدول کلمات متقاطع مدیریت پروژه
 • خلاصه مقاله
 • معرفی سایت
 • معرفی کتاب
 • داستان
 • کاریکاتور
 • اخبار مدیریت پروژه

 

مجله مدیریت پروژه دروس آموخته- شماره 5

شماره 5 از مجله مدیریت پروژه دروس آموخته را می توانید از اینجا دانلود کنید.

 

/ 1 نظر / 77 بازدید