‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ۸- نقش مدیریت منابع انسانی در استراتژی سازمان - دروس آموخته

۸- نقش مدیریت منابع انسانی در استراتژی سازمان

از سالهای گذشته منابع انسانی به عنوان یکی از عوامل کلیدی در استراتژی تجاری سازمان شناخته میشده است. جنبه های مختلف اهمیت منابع انسانی در استراتژی سازمان عبارتند از:

افزایش عملکرد سازمان: از آنجاییکه در سازمان ها منابع انسانی فعالیت هایی نظیر طراحی، تولید و ارائه خدمت یا محصول را به عهده دارند از این رو در عملکرد سازمان دخیل هستند.

 • شرکت در جلسات برنامه ریزی استراتژیک

   

 • شرکت در تصمیم گیری در مورد ادغام کردن، جذب نیرو و کاهش حجم سازمان

   

 • طراحی مجدد سازمان و فرآیندهای کاری

   

 • پاسخگویی در برابر منافع مالی ناشی از منابع مالی

   

توسعه سرمایه های انسانی: یکی دیگر از وظایف مدیریت منابع انسانی افزایش سرمایه انسانی سازمان است. از جمله اقدامات در این بخش عبارتند از:

 • جذب و حفظ منابع انسانی

   

 • افزایش قابلیت های نیروی انسانی

   

 • شناسایی و پاداش عملکرد

   

ارائه سیستم های هزینه- کارا  مناسب: یکی دیگر از روش های سهیم شدن در استراتژی سازمان عبارتست از ارائه خدمات و فعالیت ها با یک روش هزینه – تاثیر بگونه ای که با هزینه کردن مناسب ، تاثیر پذیری بیشتری داشته باشد. اما معمولا عکس این موضوع اتفاق می افتد. آمار نشان می دهد وقت و هزینه بیشتری از مدیریت منابع انسانی صرف سطوح اجرایی می شود. این درحالیست که سطوح استراتژیک ارزش افزوده بیشتری برای سازمان ایجاد می کنند. برای دستیابی به این هدف فعالیت های زیر لازم است:

 • اطمینان از برآورده ساختن قوانین

   

 • نمایش عملکرد اجرایی

   

 

 

 

اشتراک و ارسال مطلب به:

  
نویسنده : صادق روزبهی- PMP ; ساعت ٦:۳٢ ‎ب.ظ روز ٢۳ تیر ۱۳۸٥


‎ ‎‎ ‎‎ ‎
‎ ‎‎ ‎
‎ ‎
‎ ‎‎ ‎‎ ‎
‎‎ ‎‎