‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ 63- نمونه ای از ساختار شکست ریسک (RBS) - دروس آموخته

63- نمونه ای از ساختار شکست ریسک (RBS)

ساختار شکست ریسک یا Risk Breakdown Structure یک ساختار سلسله مراتبی منبع گرا برای دسته بندی ریسک های موجود در پروژه می باشد .
ساختار شکست ریسک یکی از مهمترین ابزارها در بخش شناسایی ریسک می باشد و در واقع می توان گفت که شناسایی ریسک بدون تهیه ساختار شکست ریسک کاری بسیار سخت و غیر منطقی می باشد. از این رو همیشه پیشنهاد می شود که در اولین مرحله از فرآیند شناسایی ریسک ابتدا ساختار شکست ریسک تهیه گردد.


معمولا برای تهیه شاختار شکست ریسک می توان از نو نسبت به ایجاد ساختار شکست ریسک خاص پروژه مورد نظر اقدام نمود و یا از ساختار های شکست ریسک عمومی موجود استفاده کرد. در پایین یک نمونه ساختار شکست ریسک که از نظر اینجانب یک ساختار شکست ریسک خوب ومنطقی می باشد اورده شده است.
این ساختار نمونه توسط Robert. Chapman تهیه و در یکی از مقالات ایشان از آن استفاده شده است.

  

اشتراک و ارسال مطلب به:

  
نویسنده : صادق روزبهی- PMP ; ساعت ٢:٤۱ ‎ب.ظ روز ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٧


‎ ‎‎ ‎‎ ‎
‎ ‎‎ ‎
‎ ‎
‎ ‎‎ ‎‎ ‎
‎‎ ‎‎