‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ۲۲- فرآیند تعریف محدوده پروژه - دروس آموخته

۲۲- فرآیند تعریف محدوده پروژه

 

 

تعریف محدوده پروژه:

 

آماده سازی جزئیات بیانیه محدوده پروژه بر اساس آن اقلام قابل تحویل‌، فرضیات و محدودیت هایی که در خلال مرحله مقدماتی پروژه در قالب بیانیه محدوده اولیه تهیه شده است،‌ برای موفقیت پروژه بسیار حیاتی و بحرانی می باشد. در خلال مرحله برنامه ریزی  ‌، به دلیل در اختیار داشتن اطلاعات بیشتری از پروژه،  بیانیه محدوده اولیه بصورت ‌دقیق تر و مفصلتر تکمیل می شود.  

 

ورودی های اصلی این مرحله عبارتند از منشور پروژه، بیانیه محدوده اولیه، برنامه مدیریت محدوده و درخواست های تغییر تایید شده که از مدیریت یکپارچگی ارسال می شود. عمده ترین خروجی این مرحله نیز عبارتست از بیانیه محدوده پروژه. در ذیل فرآیند انجام فعالیت ها در این پردازش آمده است.

                       فرآیند تعریف محدوده پروژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعیین سازمان پروژه: در این مرحله مشخصات و نقش ها و مسئولیت های سازمان اولیه پروژه نظیر اعضای اولیه تیم پروژه، ذینفعان و غیره تعیین و مستند می گردد.

 

 

 

تجزیه و تحلیل ذینفعان: تجزیه و تحلیل ذینفعان اثر و خواسته های ذینفعان مختلف بر روی پروژه و نیازمندی ها‌، خواسته ها و انتظارات آنها را مستند می کند. پس از انجام این کار، این خواسته ها، ‌نیازها و انتظارات انتخاب، اولویت بندی و کمی شده تا بر اساس آن نیازمندی ها و اهداف پروژه تعیین گردد. خواسته هایی که امکان کمی شدن را ندارند (نظیر رضایت مشتری) غیر عینی بوده و به عنوان ریسک بزرگی برای موفقیت پروژه می باشند.

 

 

 

تعیین فرضیات پروژه: در این مرحله لیست و مشخصات فرضیات مرتبط با محدوده پروژه تهیه شده و اثرات مربوط به در نظر نگرفتن آنها بر پروژه تعیین می شود. تیم های پروژه، باید به عنوان بخشی از فرآیند برنامه ریزی،  متناوبا این فرضیات را شناسایی و مستند کنند. این فرضیات نسبت به فرضیات قید شده در منشور پروژه بیشتر و مفصل تر هستند.

 

 

 

تعیین محدودیت های پروژه: در این مرحله لیست و مشخصات محدودیت های مرتبط با محدوده که گزینه های پیش روی تیم پروژه را محدود می کند تهیه می شود. از آن جمله می توان به بودجه از پیش تعیین شده اشاره کرد. . این محدودیت ها نسبت به محدودیت های قید شده در منشور پروژه بیشتر و مفصل تر هستند.

 

 

 

تعیین اهداف پروژه: اهداف پروژه عبارتند از معیارهای موفقیت قابل اندازه گیری پروژه. پروژه می تواند تنوع گسترده ای از اهداف تجاری، هزینه ای، زمانی، فنی و کیفی داشته باشد. همچنین می تواند شامل اهداف کیفی یا هزینه ای باشد. هر یک از اهداف پروژه باید با یک معیار نظیر معیار هزینه ای (ریال) قابل سنجش باشد. این اهداف با توجه به نیازهای ذینفعان و نیز محدودیت ها و فرضیات پروژه تهیه می شوند.

 

 

 

تعیین اقلام قابل تحویل: اقلام قابل تحویل شامل خروجی های اصلی پروژه نظیر محصول یا خدمت و همچنین خروجی های فرعی نظیر گزارشات و مستندات می باشند. بسته به بیانیه محدوده پروژه، ممکن است اقلام قابل تحویل بصورت تفصیلی و یا کلی ارائه گردند.

 

 

 

الزامات پروژه: عبارتند از شرایط یا قابلیت هایی که باید توسط اقلام قابل تحویل تامین گردد تا بتواند مشخصات قید شده در قرارداد، استانداردها، مشخصات و یا سایر موارد لازم الاجرا را تامین نماید.

 

 

 

تشریح محدوده محصولات: در این مرحله مشخصات محصول یا خدمت یا نتایج پروژه 0اقلام قابل تحویل) تشریح می گردد. این مشخصات ممکن است در مراحل اولیه خیلی دقیق نباشد ولی در مراحل بعدی مفصل تر گردد. میزان تشریح این مشخصات، در ادامه به تشریح محدوده پروژه کمک خواهد کرد.

 

 

 

معیارهای پذیرش محصولات:  در این مرحله با توجه به محدوده محصولات، معیارهای پذیرش برای محصولات یا خدمات تعیین می گردد.

 

 

 

تجزیه و تحلیل روش های انجام فعالیت ها: در این مرحله با توجه به اقلام قابل تحویل، روش های مختلف انجام فعالیت ها برای دستیابی به این اقلام بررسی شده و بهترین گزینه انتخاب می گردد.

 

 

 

تعیین مشخصات پروژه: پس از تعیین روش های انجام فعالیت ها مشخصات پروژه تعیین می گردد. مشخصات پروژه در واقع نشان دهنده نحوه انجام و تکمیل پروژه است.

 

 

 

تعیین زمانبندی و هزینه اولیه: پس از تعیین مشخصات و روش های انجام فعالیتها، می توان تخمینی تقریبی از زمان و هزینه پروژه تهیه کرد بگونه ای که اولا با واقعیت ها تطابق داشته باشد و ثانیا تامین کننده خواسته های ذینفعان و محدودیت های پروژه باشد.

 

 

 

تعیین ریسک های اولیه: در این مرحله ریسک های شناخته شده اولیه پروژه تعیین می گردد.

 

 

 

درخواست تغییر: در این مرحله در صورت نیاز به اعمال تغییر در یکی از قسمت های پروژه لازم است درخواست این تغییر برای مدیریت یکپارچگی ارسال شود تا در صورت تایید به قسمت های ذیربط ابلاغ گردد.

 

 

 

تهیه و تصویب بیانیه محدوده پروژه: در انتها نیز مجموعه اطلاعات جمع آوری شده در مراحل بالا در قالب بیانیه محدوده پروژه مستند و تایید و تصویب می گردد.

 

 

 

 

 

اشتراک و ارسال مطلب به:

  
نویسنده : صادق روزبهی- PMP ; ساعت ۳:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱٧ امرداد ۱۳۸٥


‎ ‎‎ ‎‎ ‎
‎ ‎‎ ‎
‎ ‎
‎ ‎‎ ‎‎ ‎
‎‎ ‎‎