‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ 95- هزینه ها و اصطلاحات خرید کالا در سفارشات خارجی (اینکوترمز) - دروس آموخته

95- هزینه ها و اصطلاحات خرید کالا در سفارشات خارجی (اینکوترمز)

 

مطمئنا کسانی که در پروژه کار می‌کنند تا کنون بارها با اصطلاحات مختلفی در خصوص بازرگانی و خرید خارجی مواجه شدند که معنی و مفهوم این اصطلاحات را نمی دانسته اند. حداقل برای خود بنده خیلی پیش آمده است. در این بخش می ‌خواهم این اصطلاحات را در قالب هزینه های خرید یک جنس خارجی بیان کنم. معانی، مفاهیم و قوانین حقوقی و قراردادی مربوط به هر یک از این اصطلاحات در دنیای صنعتی تعریف شده و در قالب استاندارد اینکوترمز Incoterms به صورت سالیانه منتشر می شود.

مزیت استفاده از این اصطلاحات در قراردادهای خارجی در آن است که همه شرکت ها در دنیا بر روی مفاهیم و مسئولیت های مربوط به طرفین در مورد هر یک از این اصطلاحات فهم مشترکی دارند.

 

Incoterms

 


- قیمت خرید در محل فروشنده (EXW)  مخفف Ex Work که همان تحویل درب کارخانه خودمان است

 

- FCA که مخفف Free Carrier بوده و به این معنا است که تحویل همانند حالت Ex-work بوده با این تفاوت که در این روش مسئولیت (و بالتبع هزینه ها و ریسک) بارگیری جنس بر روی کامیون یا قطار نیز بر عهده فروشنده است.

 

- قیمت خرید شامل قیمت حمل داخلی در کشور سازنده تا بندر کشور مبدا و در کنار کشتی (FAS) مخفف Free Alongside Ship یعنی هزینه حمل تا کنار کشتی نیز بر عهده فروشنده است. سایر مسئولیت ها نظیر اخذ مجوز صادرات، بارگیری و بیمه حمل بر عهده خریدار است

 

- تحویل روی عرشه (FOB) مخفف Free On Board یعنی هزینه حمل داخلی در کشور سازنده و در نهایت بارگیری روی عرشه کشتی نیز بر عهده فروشنده است. در این حالت انجام اقداماتی نظیر اخذ مجوز صادرات (Export License) نیز بر عهده فروشنده است.

 

- قیمت خرید شامل حمل کالا تا بندر کشور خریدار (CFR) مخفف Cost and Freight یعنی هزینه حمل تا بندر کشور خریدار نیز بر عهده فروشنده است. سایر هزینه ها نظیر بیمه بر عهده خریدار است.

 

- قیمت خرید شامل هزینه بیمه و حمل کالا تا بندر کشور خریدار (CIF) مخفف Cost, Insurance and Freight یا (CIP) مخفف Carriage and Insurance Paid to یعنی هزینه حمل تا بندر کشور خریدار و بیمه کالا نیز بر عهده فروشنده است. سایر هزینه ها نظیر تخلیه و گمرک و غیره با خریدار است.

 

- تحویل در مرز DAF که مخفف  Delivery At Frontier- در این حالت هزینه های مربوط به حمل دریایی تا کشور یا بندری که باید بارها به کشتی بزرگتر (یا کوچکتر) منتقل شود تا بقیه مسیر را از طریق آن کشتی طی کند، بر عهده فروشنده و مابقی مسیر بر عهده خریدار است.

 

- تحویل روی عرشه در کشور مقصد  DES که مخفف Delivered Ex Shipl میباشد. هزینه هایی نظیر تحویل و تخلیه کالا از کشتی بر عهده خریدار است. 

 

- تحویل بر روی اسکله یا DEQ که مخفف Delivered Ex Quay بوده و هزینه های تخلیه از کشتی بر روی اسکله نیز بر عهده فروشنده است. سایر هزینه ها نظیر هزینه های گمرکی، انبار و غیره بر عهده خریدار است.

 

- تحویل در سایت یا DDU که مخفف Delivered Duty Unpaid می باشد و این به آن معناست که مسئولیت ترخیص و حمل داخلی کالا برای تحویل در محل سایت خریدار نیز بر عهده فروشنده است ولی هزینه های مربوطه بر عهده خریدار است و باید این هزینه ها را به فروشنده ارائه دهد.

 

- تحویل در سایت یا DDP که مخفف Delivered Duty Paid می باشد که این به آن معناست که تحویل جنس و همه مسئولیت‌ها و هزینه های مربوط به آن تا محل سایت کارفرما همگی بر عهده فروشنده است.

 

منبع: کتاب سفارشات خارجی تالیف اکبر بوالحسنی و سایر منابع

اشتراک و ارسال مطلب به:

  
نویسنده : صادق روزبهی- PMP ; ساعت ۱٠:۱٤ ‎ق.ظ روز ۳۱ خرداد ۱۳۸٩


‎ ‎‎ ‎‎ ‎
‎ ‎‎ ‎
‎ ‎
‎ ‎‎ ‎‎ ‎
‎‎ ‎‎