‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ 92- رهبری و فرهنگ - دروس آموخته

92- رهبری و فرهنگ

فرهنگ و رهبری چگونه بر روی شما اثر می گذارند:

یک فرهنگ سالم باعث می شود که :

 • یک محیط تیمی قوی ایجاد گردد
 • به شما امکان می دهد که ریسک ها و شکست ها را پذیرفته و از آنها درس بگیرید
 • به شما امکان می دهد که بیشترین مشارکت را در کارها داشته باشید
 • به شما امکان می دهد که از نظر شخصی و حرفه ای رشد کنید

یک رهبر/رئیس خوب :

 • یک فرهنگ سالم ایجاد می کند
 • شما را راهنمایی کرده به شما امکان می دهد که زمین خورده و دوباره بلند شوید
 • شما را به راه می اندازد تا ببیند که محدودیت های شما کدامند
 • از شما همیشه حمایت می کند
 • موفقیت خود را در موفقیت شما می داند

 

 


ارزش های کلیدی رهبری عبارتند از:

 • درستی، اعتماد، اخلاق
 • سرمایه گذاری روی افراد
 • بلند پروازی برای تیم قبل از خود
 • تعهد به تعالی و نتیجه
 • رهبران الگو تعیین می کنند
 • رهبران تصمیم می گیرند و کل مسئولیت آن را بر عهده می گیرند
 • رهبران از افراد خود پشتیبانی می کنند، مهم نیست که در چه موردی

رهبران واقعی کم هستند

 

تله هایی که مدیران باید از آن اجتناب کنند:

 • وضعیت را به شرایط ترجیح ندهید
 • شهرت را به پاسخگویی ترجیح ندهید
 • قطعیت را به شفافیت ترجیح ندهید
 • نظم را به تعارضات سازنده ترجیح ندهید
 • شکست ناپذیری را به اعتماد ترجیح ندهید
 • ایمنی را به ریسک برنامه ریزی شده ترجیح ندهید
 • ریاست را به رهبری ترجیح ندهید
 • مطلع بودن را به درگیر شدن در کار ترجیح ندهید

 

منبع: هدایت آینده و مدیریت شغل از Sid Fuchs

 

اشتراک و ارسال مطلب به:

  
نویسنده : صادق روزبهی- PMP ; ساعت ۱٠:۳٥ ‎ق.ظ روز ٢٤ فروردین ۱۳۸۸


‎ ‎‎ ‎‎ ‎
‎ ‎‎ ‎
‎ ‎
‎ ‎‎ ‎‎ ‎
‎‎ ‎‎