‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ 85- عناصر شایستگی مدیریت پروژه ICB: گروه های ذینفع - دروس آموخته

85- عناصر شایستگی مدیریت پروژه ICB: گروه های ذینفع

گروه های ذینفع ("Interested Parties" عبارت مورد تایید ISO می باشد که در ICB از آن استفاده می شود. واژه "Stakeholders" عبارت مترادف گروه های ذینفع میباشد. همچینین از "مشتری" و "ارباب رجوع" نیز برای ارجاع به بخشی از گروه های ذینفع استفاده می شود) افراد یا گروه هایی هستند که به انجام و یا موفقیت پروژه علاقه مند هستند و یا با پروژه محدود می شوند.

 


مدیر پروژه باید همه گروه های ذینفع، علایق آنها را شناسایی کند و هر این موارد را بر اساس اهمیت آنها در پروژه مرتب نماید.

درنظر گرفتن این عنصر شایستگی، باعث افزایش شانس موفقیت پروژه خواهد شد. پروژه از طرف محیط خود محدود می شود و می تواند برای برآورده کردن نیازهای گروه های ذینفع، تنظیم شود. همچنین لازم است که انتظارات این گروه ها نیز مدیریت شود.

برای کمک در مدیریت گروه های ذینفع، مدیران پروژه می توانند بصورت رسمی یا غیر رسمی شبکه های داخلی و خارجی را در میان  افراد مرتبط با پروژه، توسعه دهند (مثلا شرکت ها، نمایندگی ها، مدیران، متخصصان، کارکنان و رهبران فکری).

همه گروه های ذینفع می توانند بصورت مستقیم یا غیر مستقیم بر پروژه اثر بگذارند. تاثیراتی نظیر علایق گروه های ذینفع، راهکارهای مدیریت پروژه و بلوغ سازمانی مدیریت پروژه، استانداردها، مشکلاتف روندها و قدرت دارای اثراتی بر روی مسیری که پروژه اجرا می شود، هستند.

مدیران پروژه باید در حفظ اطلاعات مربوط به گروه های ذینفع و نمایندگان آنها، کوشا باشد. مخصوصا در زمانی که یک ذینفع جدید به پروژه اضافه شد یا یک نماینده تغیی کرد، مدیر پروژه باید تاثیر این تغییر را در نظر گرفته و اطمینان حاصل کند که ذینفع یا نماینده به طور مناسب در مورد پروژه اطلاعات کسب کرده است.

 

گام های فرآیندی ممکن:

1- شناسایی و اولویت بندی علایق گروه های ذینفع

2- تجزیه و تحلیل علایق و الزامات آنها

3- ارتباط با گروه های ذینفعی که الزامات آنها در پروژه برآورده خواهد شد یا نخواهد شد.

4- تهیه یک استراتژی برای مدیریت گروه های ذینفع

5- لحاظ کردن علایق و انتظارات گروه های ذینفع در الزامات، اهداف، محدوده، اقلام قابل تحویل، زمانبندی و برنامه هزینه پروژه

6- قراردادن فرصت ها و تهدیدهای تحمیل شده از طرف گروه های ذینفع تحت مدیریت ریسک

7- شناسایی روند انتقال فرآیند تصمیم گیری بین تیم پروژه گروه های ذینفع

8- اطمینان از رضایت گروه های ذینفع در هر مرحله از پروژه

9- اجرای برنامه مدیریت گروه های ذینفع

10- اجرا، گزارش و مدیریت تغییرات در برنامه مدیریت گروه های ذینفع

11- مستندسازی دروس آموخته و اعمال آن در پروژه های آتی

 

اشتراک و ارسال مطلب به:

  
نویسنده : صادق روزبهی- PMP ; ساعت ۱٠:٢٤ ‎ق.ظ روز ۳ دی ۱۳۸٧


‎ ‎‎ ‎‎ ‎
‎ ‎‎ ‎
‎ ‎
‎ ‎‎ ‎‎ ‎
‎‎ ‎‎