‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ 83- مدیریت تغییر محدوده در پروژه های کوچک - دروس آموخته

83- مدیریت تغییر محدوده در پروژه های کوچک

از آنجاییکه پروژه های کوچک بسیار ساده تعریف می شوند و معمولا هم به سرعت به اتمام می رسند، اغلب تغییرات کمی در محدوده آنها رخ می دهد. در عین حال امکان وجود تغییر در این پروژه ها نیز نظیر همه پروژه ها وجود دارد. در چنین پروژه ها ضرورتی به پیاده سازی مدیریت تغییر به آن شکلی که در استانداردهایی نظیر PMBOK آمده است، وجود ندارد و لذا بهتر است برای اینگونه پروژه ها، فرآیند مدیریت تغییرات بصورت مجزا تهیه و اجرا گردد. برای چنین کاری می توان از فرآیندهای زیر برای این منظور استفاده کرد.


1- مدیر پروژه یا یکی از اعضای تیم، درخواست تغییر در محدوده را بررسی می کند.

تغییر در محدوده می تواند توسط هر یک از اعضای تیم پروژه ارائه شود. این درخواست باید بصورت مکتوب برای مدیر پروژه ارسال گردد.

2- مدیر پروژه، تایید می کند که درخواست دریافت شده، واقعا یک تغییر در محدوده است.

3- مدیر پروژه، تاثیر تغییر بر روی پروژه را تعیین می کند. برای این منظور باید میزان تاثیر در قالب زمان، هزینه، عملکرد و غیره بیان گردد. در صورتیکه گزینه های مختلفی پیش روی مدیر پروژه بود، تاثیر هر یک باید مشخص شود.

4- مدیر پروژه یا مدیر کارفرما، در صورتیکه درخواست تغییر تاثیری بر روی زمان، عملکرد و هزینه نداشته باشد، در مورد آن تصمیم گیری می کند. در این مورد وی در خصوص تایید تغییرات آزاد است. با این حال باید حامی پروژه چنین اختیاری را به وی داده باشد (اغلب تا یک حد خاص از تغییرات هزینه، کیفیت یا زمان)

5- در صورتیکه درخواست در مرحله 4 قابل تایید نباشد، باید تجزیه و تحلیل مناسب در خصوص تاثیر تغییر و گزینه های مختلف برای حل و فصل موضوع به حامی پروژه ارائه شود. در صورتیکه حامی پروژه تغییر را قبول نکرد، آنگاه درخواست رد شده و نیازی به پیگیری بیشتر آن نمی باشد.

6- در صورت تایید درخواست تغییر، باید فعالیت های اضافی به منظور اطمینان از اجرای تغییرات، توسط مدیر پروژه به برنامه اضافه شود.

7- سپس مدیر پروژه باید وضعیت فعلی تغییرات را در قالب گزارش وضعیت گزارش دهد.

 

 

اشتراک و ارسال مطلب به:

  
نویسنده : صادق روزبهی- PMP ; ساعت ۱۱:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱ آبان ۱۳۸٧


‎ ‎‎ ‎‎ ‎
‎ ‎‎ ‎
‎ ‎
‎ ‎‎ ‎‎ ‎
‎‎ ‎‎