‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ دروس آموخته

73- اصل پیتر

این اصل (Peter Principle) توسط  دکتر Laurence J. Peter در سال 1968 در کتاب خود با همین نام بیان گردید. بر اساس این اصل " افراد در یک سازمان سلسله مراتبی تا حدی بالا می روند که به حد بی کفایتی خود برسند". این اصل بصورت سهوی توسط وی در کتاب وی بیان شد اما مصداق عینی پیدا کرد. بر اساس این اصل تا زمانیکه افراد با کفایت و شایستگی کار کنند، در سلسله مراتب بالا می روند. دیر یا زود افراد به موقعیتی در سلسله مراتب سازمانی می رسند که دیگر کفایت آن را ندارند ("حد بی کفایتی") و در نتیجه در آن سطح باقی می مانند.

اشتراک و ارسال مطلب به:

ادامه مطلب   
نویسنده : صادق روزبهی- PMP ; ساعت ۳:٢٠ ‎ب.ظ روز ٢۱ امرداد ۱۳۸٧


آموزش - هفته 1- مدیریت پروژه

در زیر یک پرزنتیشن آموزشی مدیریت پروژه را قرار داده ام که از نظر آموزشی و دسته بندی مطالب خیلی جالب است که براتون می گذارم. متاسفانه این پرزنتیشن در قالب فلش است و امکان ذحیره سازی آن روی دیسک فراهم نبود که بتوانم فایلش را برای دانلود بگذارم.

  

اشتراک و ارسال مطلب به:

  
نویسنده : صادق روزبهی- PMP ; ساعت ٧:٥٢ ‎ق.ظ روز ٢٠ امرداد ۱۳۸٧


گاهنامه مدیریت پروژه دروس آموخته- شماره 2

شماره دوم گاهنامه مدیریت پروژه دروس آموخته منتشر شد. در این شماره می خوانید:

 • سخن سردبیر
 • هفت قدم ساده برای هدف گذاری و دستیابی به اهداف
 • رضایت مشتریان؛ آمار عجیب
 • بهبود فرآیند بکارگیری دروس آموخته در ناسا
 • عوامل عمده شکست در پروژه ها
 • فرآیندهای مدیریت پروژه PMBOK: تهیه منشور پروژه
 • آموزه های بزرگان
 • نکته های مدیریتی
 • لغت نامه
 • عناصر شایستگی مدیریت پروژه ICB: موفقیت مدیریت پروژه
 • ترکیب تیم در جلسات
 • خلاصه مقاله
 • معرفی سایت
 • معرفی کتاب
 • داستان
 • کاریکاتور
 • رویدادهای مدیریت پروژه
 • اخبار مدیریت پروژه

  گاهنامه مدیریت پروژه دروس آموخته- شماره 2

شماره ۲ گاهنامه مدیریت پروژه دروس آموخته را می توانید از اینجا دانلود کنید.

 

اشتراک و ارسال مطلب به:

  
نویسنده : صادق روزبهی- PMP ; ساعت ٤:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱٥ امرداد ۱۳۸٧


ربیت72- شناسایی محرک ها، محدودیت ها و درجات آزادی در پروژه

در هر پروژه ای باید اهداف کیفی، زمانی، هزینه ای، نیروی انسانی و عملکردی با یکدیگر بالانس شوند. هر یک از این پنج بعد پروژه را باید به عنوان یکی از این موارد تعریف کرد: یک محدودیت که باید در چهارچوب آن کار کرد، یک محرک که به شدت با موفقیت پروژه در ارتباط است و یا یک درجه آزادی که می توان با حدود موجود در آن خود را منطبق کرد. همه عوامل نمی توانند محدودیت یا محرک باشند. هر مدیر پروژه بای باید در مقابل افزایش زمان، تقاضای افزایش محدوده عملکردی، رفت و آمد نیروی کار و سایر واقعیت ها کمی انعطاف داشته باشد.

شناسایی محرک ها، محدودیت ها و درجات آزادی در پروژه

 

اشتراک و ارسال مطلب به:

ادامه مطلب   
نویسنده : صادق روزبهی- PMP ; ساعت ۱:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳ امرداد ۱۳۸٧


71- سیستم گواهینامه 4 مرحله ای ‏IPMA

در سیستم گواهینامه IPMA، گواهینامه ها بر اساس ارزیابی میزان شایستگی افراد در فعالیت های متداول مدیریت پروژه در کارهای روزمره آنها داده می شود. در سیستم اعطای گواهینامه IPMA، چهار طبقه بندی از افراد وجود دارد که عبارتند از:

IPMA 4 Level Certification

 

 

 

اشتراک و ارسال مطلب به:

ادامه مطلب   
نویسنده : صادق روزبهی- PMP ; ساعت ٧:٥۳ ‎ق.ظ روز ٥ امرداد ۱۳۸٧


‎ ‎‎ ‎‎ ‎
‎ ‎‎ ‎
‎ ‎
‎ ‎‎ ‎‎ ‎
‎‎ ‎‎