‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ دروس آموخته

۴۷- معماری سازمانی

معماری سازمان روشی است جهت توصیف کامل جنبه ها و لایه های مختلف یک سازمان که قادر است با استفاده از مدل ها و تکنیک هایی استاندارد و شناخته شده اقدام به توصیف وضع موجود یا وضع مطلوب سازمان نماید. همچنین یک طرح گذار برای گذار از وضع موجود به وضع مطلوب ارائه می نماید. در ذیل به اختصار مراحل انجام فرآیند معماری سازمانی ارائه می گردد. برای اطلاعات بیشتر به کتب مربوطه در این زمینه مراجعه نمایید. مراحل اصلی فرآیند معماری سازمانی به شرح ذیل است:

 

 

1- آماده سازی بسترهای لازم برای اجرای معماری سازمانی

 

1-1: توجیه و اخذ موافقت رسمی مدیریت عالی سازمان

 

1-2: ایجاد تشکیلات سازمانی

 

1-3: تهیه و انتشار کلیات برنامه معماری سازمان

 

1-4: تعریف مشخصات فنی و استانداردهای معماری سازمانی

 

 

2- استخراج نخستین نسخه از معماری وضع موجود

 

2-1: جمع آوری اطلاعات و اسناد پایه

 

2-2: انجام امور پیمان سپاری (در صورت لزوم)

 

2-3: تهیه محصولات اولیه

 

2-4: بازنگری و ایجاد محصولات نهایی

 

2-5: ارائه و انتشار معماری وضع موجود

 

2-6: مطالعه تطبیقی (در صورت لزوم)

 

 

3- تحلیل نیازمندیها و تدوین اولین نسخه از معماری وضع مطلوب

 

3-1: تحلیل نیازمندی های پایه و گزینه

 

3-2: استخدام مشخصات معماری وضع مطلوب

 

3-3: انجام امور پیمان سپاری (در صورت لزوم)

 

3-4: تدوین محصولات اولیه معماری وضع مطلوب

 

3-5: بازنگری و تهیه محصولات نهایی معماری وضع مطلوب

 

3-6: تصویب و انتشار نخستین نسخه از معماری وضع مطلوب

 

 

4- تهیه طرحهای انتقالی و استخراج مشخصات پروژه های مربوطه

 

4-1: تحلیل فاصله و استخراج پیوست فنی پروژه ها

 

4-2: اولویت بندی و پیش بینی زمان و هزینه انجام پروژه

 

4-3: تصویب طرح انتقالی و پیش بینی اعتبارات لازم

 

4-4: تعیین مجریان،‌مشاوران و ناظران فنی

 

4-5: انجام امور پیمان سپاری (در صورت لزوم)

 

 

5- برنامه ریزی، کنترل و نظارت بر اجرای صحیح معماری سازمانی

 

5-1: کنترل و نظارت پیوسته بر اجرای معماری سازمانی

 

5-2: نظارت پیوسته بر طرح ها و تغییرات عمده سازمانی

 

5-3: هماهنگی با واحدهای مربوطه

 

 

6- بروز رسانی مرتب معماری سازمانی و سایر اسناد مربوطه

 

6-1: بروز رسانی و  انتشار مرتب محصولات معماری

 

6-2: بروز رسانی و انتشار مرتب سایر اسناد معماری سازمان

 

 

 

ماخذ:  کتاب مقدمه ای بر معماری سازمانی (ویژه مدیران) . تالیف عسگر صمدی اولادی- دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی

اشتراک و ارسال مطلب به:

  
نویسنده : صادق روزبهی- PMP ; ساعت ۱۱:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱٥ دی ۱۳۸٥


‎ ‎‎ ‎‎ ‎
‎ ‎‎ ‎
‎ ‎
‎ ‎‎ ‎‎ ‎
‎‎ ‎‎